Το ψάρι βοηθάει στην καλή μνήμη!

588

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση American Journal of Preventive Medicine, το ψάρι συμβάλλει στην προστασία του εγκεφάλου από την απώλεια μνήμης.

Για να καταλήξουν στο παραπάνω συμπέρασμα, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα παλαιότερης δεκαετούς μελέτης στην οποία συμμετείχαν 260 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι 163 από τους συμμετέχοντες κατανάλωναν ψάρι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιποι 97 κατανάλωναν πολύ μικρότερες ποσότητες.

Στο ξεκίνημα της μελέτης, το 1989, κανένας από όσους συμμετείχαν δεν παρουσίαζε προβλήματα νοητικής φύσεως ή σημάδια άνοιας, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν αιματολογικές εξετάσεις και μαγνητική κατά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Οι μετέπειτα αναλύσεις έδειξαν ότι όσοι έτρωγαν περισσότερο ψάρι διέθεταν κατά 14% περισσότερη φαιά ουσία, η οποία αποτελείται από ιστούς και κύτταρα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη μνήμη και τη νοητική επεξεργασία.