Η σεξουαλική δυσλειτουργία μπερδεύει τα ζευγάρια

239

Σε μία πρόσφατη μελέτη που έγινε στη Πορτογαλία και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Journal of Sex Research (Vol 43, 2006), μελετήθηκαν οι διαφορές που έχουν οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, στο τρόπο με τον οποίο έχουν με το μυαλό τους «σχηματίσει» την εικόνα γύρω από το σεξ και πως αυτή η εικόνα σχετίζεται με τις σεξουαλικές τους δυσλειτουργίες αλλά και με το αντίστοιχο σεξουαλικά λειτουργικό τους κομμάτι.

Στη μελέτη πήραν μέρος 488 άτομα εκ των οποίων 160 ήταν γυναίκες και 232 άντρες χωρίς σεξουαλικά προβλήματα και 47 γυναίκες, 49 άντρες με διάγνωση σεξουαλικής δυσλειτουργίας σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM-IV). Οι άντρες και οι γυναίκες στο σύνολο, αξιολογήθηκαν μέσα από απαντήσεις που δώσανε σε εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ όπου και βαθμολογήθηκε το ποσοστό εσφαλμένων αντιλήψεων τους στη σεξουαλική διαδικασία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλο του ότι φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομάδα των γυναικών, στην ουσία και οι δύο ομάδες, δηλαδή και των αντρών και των γυναικών με διάγνωση σεξουαλικής δυσλειτουγίας είχαν περισσότερες εσφαλμένες πεποιθήσεις και τρόπο σκέψης από ότι λειτουργικές.

Οι γυναίκες δηλαδή, παρουσίασαν περισσότερες αρνητικές αντιλήψεις σχετιζόμενες με την ηλικία τους π.χ. «μετά την εμμηνόπαυση οι γυναίκες χάνουν την σεξουαλική τους επιθυμία», ή, όσο μεγαλώνουν οι γυναίκες, μειώνεται η ευχαρίστηση για σεξ». Επίσης, αρνητικές πεποιθήσεις όσον αφορά στην εξωτερική τους εμφάνιση, ότι «οι γυναίκες που δεν είναι όμορφες, δεν ικανοποιούνται σεξουαλικά».

Οι άντρες με σεξουαλική δυσλειτουργία αντίστοιχα, παρουσίασαν υψηλότερη αρνητική βαθμολογία στη πεποίθηση «του πραγματικού άντρα», π.χ. «ένας αληθινός άντρας έχει συχνές σεξουαλικές επαφές».