Πότε οι πνεύμονες είναι πιο συμβατοί για μεταμόσχευση;

209

Με δεδομένη τη σπανιότητα των πνευμόνων που είναι διαθέσιμοι για μεταμόσχευση, η χρήση των πνευμόνων από δότες ηλικίας άνω των 60 ετών έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μία βιώσιμη εναλλακτική λύση, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε online στο ιατρικό περιοδικό The Annals of Thoracic Surgery. «Η διαθεσιμότητα των κατάλληλων δοτών πνευμόνων για μεταμόσχευση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων πνεύμονα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο», δήλωσε ο William Whited, MD, του Πανεπιστημίου του Λούισβιλ στο Κεντάκι. «Έρευνες, όπως αυτή, που διερευνά τους τρόπους επέκτασης των δωρητών, είναι κρίσιμης σημασίας.»

Ο Δρ Whited, μαζί με τον κύριο συγγραφέα Matthew Fox, MD, και άλλους συνεργάτες τους από το Πανεπιστήμιο του Louisville διερεύνησαν το δίκτυο ανταλλαγής οργάνων των ΗΠΑ (UNOS) για δεδομένα μεταμόσχευσης πνευμόνων σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Από τον Ιανουάριο του 2005 έως και τον Ιούνιο του 2014, πραγματοποιήθηκαν 14.222 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων. Τα κριτήρια του «ιδανικού δότη» ποικίλλουν ανάλογα με το νοσοκομείο, αλλά οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα κριτήρια συνήθως περιλαμβάνουν εγκεφαλικό θάνατο, ηλικία μικρότερης των 45 έως 50 ετών, ελάχιστο ιστορικό καπνίσματος, και απουσία ενδείξεων πνευμονίας ή τραυματισμού. «Η πλειονότητα των δυνητικών δοτών δεν πληρούν τα σχετικά αυστηρά κριτήρια δότη», δήλωσε ο Δρ Whited.

Σ’αυτές τις μεταμοσχεύσεις, 26% των ληπτών μοσχευμάτων πνεύμονα ήταν ηλικίας 50 ετών ή μικρότεροι, με το 2% να έχει λάβει πνεύμονες από δότες ηλικίας άνω των 60 ετών Μεταξύ αυτής της ομάδας των νεότερων ασθενών που έλαβαν πνεύμονες από μεγαλύτερους δότες, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην 5-ετή επιβίωση σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν πνεύμονες από νεότερους δότες. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τον αντίκτυπο της μεταμόσχευσης δύο έναντι μεταμόσχευσης ενός πνεύμονα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επιβίωση, διαπιστώνοντας ότι οι νεότεροι ασθενείς που έλαβαν πνεύμονες από μεγαλύτερους δότες είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα όταν έλαβαν δύο πνεύμονες σε σχέση μεταμόσχευση ενός πνεύμονα.

Η μελέτη έδειξε ότι σε νεότερους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν μεταμόσχευση ενός πνεύμονα χρησιμοποιώντας όργανο από μεγαλύτερους έναντι νεότερων δοτών, υπήρχε χαμηλότερη πενταετής επιβίωση (15% έναντι 50%). Ωστόσο, με μια διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην πενταετή ετή επιβίωση (53% έναντι 59%). «Αυτή η μελέτη έδειξε ότι ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι εφικτά με τη χρήση δοτών μεγαλύτεςρης ηλικίας,» είπε ο Δρ Whited.